Guider till hur du gör saker i TimeOrganizer

I dessa guider lär du dig hantering av de olika delarna av TimeOrganizer.
Vi försöker också ge dig tips och trix för hur du kan tänka vid användning av de olika funktionerna.

Registrering via APP

Guider för användare som använder APP'en för att rapportera tid.

Innehåll:

Här beskrivs hur du laddar hem och startar en registrering via appen

Innehåll:

Här beskrivs hur du avslutar och sparar en pågående registrering i appen

Innehåll:

Här beskrivs hur du rapporterar arbetad tid och/eller frånvaro i efterhand via appen.

Registrering via webb

Guider för användare att hantera och rapportera via webbgränssnittet.

Innehåll:

Här förklaras hur du i efterskott registrerar arbetad tid på webben.

Innehåll:

Här förklaras hur du som användare enkelt kan ta ut rapporter över din arbetade tid, företag och projekt.

Innehåll:

Här beskrivs hur du hanterar dina personliga inställningar vad gäller arbetstider, notiser och lösenord

Administration via webb

Guider för administratörer om hur ni använder webbadministrationen.

Innehåll:

Här beskrivs vad en aktivitetskod är och hur du lägger till och redigerar de aktivitetskoder som är aktuella för just ditt företag.

Innehåll:

En användare är en person som genom att logga in kan registrera tid i TimeOrganizer. Här beskrivs hur du lägger till och redigerar de användare som är aktuella för ditt företag.

Innehåll:

Arbetsgrupper används för att skapa rättigheter till projekt för ett större antal medarbetare på en och samma gång. Här beskrivs hur gruppfunktionen används och hur du lägger till/redigerar de grupper just ditt företag behöver.

Innehåll:

Här förklaras vad en Arbetsroll är och hur du lägger till de roller som är aktuella för just ditt företag

Innehåll:

Här beskrivs vad Debiteringskoder har för funktion och hur du lägger upp nya koder till ditt företag

Innehåll:

Här beskrivs hur du lägger upp och redigerar frånvarotyper för företaget

Innehåll:

Här beskrivs företag och dess egenskaper, samt hur du lägger upp och redigerar företag (kunder)

Innehåll:

Här beskrivs vilken funktion projekt fyller och hur du lägger till och redigerar dem.

Innehåll:

Här förklaras de olika typer av smarta rapporter du som administratör kan ta ut.

Innehåll:

Här kan du läsa om vilka rapporter som går att sortera och gruppera efter just ditt behov

Personalliggare

Här finner du guider som rör Personalliggare..

Innehåll:

Här kan du läsa om hur du gör för att koppla en arbetsplats/projekt till det ID-nummer Skatteverket givit er

Innehåll:

Vid kontrollbesök ska personalliggaren vara tillgänglig för Skatteverket. Så här gör du i TimeOrganizer

Administration via APP

Guider för administratörer om hur ni använder administrationen i APP'en.

Innehåll:

Här beskrivs hur du lägger upp ett nytt företag och projekt via Appen

Innehåll:

Här beskrivs hur du ser tid och positionering för dagens registreringar

Innehåll:

Här kan du läsa vilka administrativa funktioner som finns i surfplattan