Begrepp och benämningar

Här kan du se vad vi menar med olika begrepp och benämningar TimeOrganizer.
Beskrivning:

 En Aktivitetskod visar vilken typ av aktivitet den anställde utfört och fungerar som en slags rubrik till olika uppdrag inom ett och samma projekt/företag. Denna sätts efter att företag och projekt specificerats i rapporteringen.

Exempel:
Företaget AB (företag)
Måla tak (projekt)
Möte (aktivitetskod)

Tips:
Du kan sortera på aktivitetskod när du skapar dina rapporter.

Beskrivning:

 En användare är en person som genom att logga in kan registrera tid i TimeOrganizer. Användarna är unika, alla som ska rapportera tid måste ha en egen användare. Du väljer själv om användaren ska ha möjlighet att administrera eller ej.

Beskrivning:

 Arbetsgrupper används för att skapa rättigheter till projekt för ett större antal medarbetare på en och samma gång. Du kan dela in dina anställda i olika grupper, t.ex. region eller arbetslag. Om du sedan binder en grupp till ett visst projekt kommer alla medlemar i gruppen automatiskt få rättigheten att rapportera tid på just det projektet.

Beskrivning:

 Arbetsroller finns till för att specificera individuella priser för olika medlemmar i ett och samma projekt. Du vill kanske t.ex. att administratörerna ska ha ett högre timpris än övriga anställda, trots att de jobbar för samma projekt och företag? Detta gör du genom att tilldela de anställda olika arbetsroller med olika standardpris.

Beskrivning:

Debiteringskod är ett sätt att hantera olika nivåer av faktureringsgrad. Dessa är i % av det pris en användare ska debitera per timme på ett projekt.

Beskrivning:

 Frånvaro är en egen typ av projekt som du hanterar separat från andra. Lägg till de frånvarotyper du vill ha, så att användarna kan rapportera semester, sjukdom, VAB, etc.

Vill du inte att dina anställda ska kunna rapportera frånvaro i systemet kan du bortse från detta.

Beskrivning:

För att kunna registrera tid i Timeorganizer så krävs det att du har lagt upp olika projekt, dessa är strukturerade under olika företag (kunder). Ditt eget företag är inlagt i systemet från start. Därefter måste du lägga upp de företag (kunder) du/ni kommer att rapportera tid på. 

Du lägger alltid upp ett företag före projekt. Varje företag kan sedan ha ett obegränsat antal projekt under sig.

Beskrivning:

För att kunna registrera tid i TimeOrganizer så krävs det att du har lagt upp olika projekt. Dessa är strukturerade under olika företag (kunder). Varje företag kan sedan ha ett obegränsat antal projekt under sig.